Permakultura

Po inspiraci u Jardy Svobody na Designu jedlého lesa jsem pochopil potřebu vrátit se k půdě a ke kořenům všeho podstatného v životě. Cestou k tomuto návratu je pro mě permakultura v celé své pestrosti.

S partou šikovných permadesignérů jsme společně navrhli design pozemků, který v sobě zahrnuje jednotlivé zóny vč. zóny komerční, která je díky zaměření farmy největší. V největších plochách jsou po vrstevnici swejly jejichž součástí jsou suché poldry a to vše by mělo být součástí budoucího uplatnění Keyline designu.

Součástí designu jsou ovocné sady s tradičními a starými odrůdami stromů, tvrdé sady, plochy pro pastviny, zeleninové záhony a polní pěstování obilí a dalších plodin. Většina ploch je osázena více funkčním živým plotem, který slouží jako větrolam, ubytovna ptáků, hmyzu a drobných živočichů a bude poskytovat také úrodu pro farmáře a místní živěnu.

 

Do celkového designu pomalu začleňujeme také hospodářská zvířata jako je Skotský náhorní skot a slepice.

 

Jagava Permafarma je živa ne jenom přírodou, ale také duší přírody a krajiny. Součástí designu je posvátný dubový háj, kde se ve vzájemné harmonii setkává duch krajiny Českého ráje a vnímavá duše člověka.

 

Protože vše spolu souvisí součástí farmy je také kreativní centrum, kde je prostor pro setkávání, učení a kreativitu, přednáškový sál, ubytování a zdravé stravování. Všechno, co se naučíme chceme sdílet dál a být příkladem pro ostatní.

 

O permakultuře je dnes již dostatek informací a nemá asi smysl opisovat literaturu, principy a celou řadu informací. Ten, kdo se zajímá si informace najde. Snad jen jednu definici za všechny, která mě nejvíce oslovuje:

Bill Mollison: „Permakultura (permanent agriculture – „trvalé zemědělství“) je vědomý design a péče o zemědělsky produktivní ekosystémy, které se vyznačují diverzitou, stabilitou a odolností přírodních ekosystémů. Je to harmonická integrace krajiny a lidí, která zajišťuje potravu, energii, úkryt a další materiální i nemateriální potřeby udržitelným způsobem.“

 

Velmi ilustrativní je následující obrázek, který zobrazuje základní oblasti zájmu permakultury a také souvislosti mnohem širšího záběru jejího působení.

Jiná věc je ale, pokud budeme hledat informace o praxi o skutečných projektech a realizacích a reálný život. A úplně jiná věc pokud budeme hledat přínosy permakultury pro celou společnost.

Bude dostačovat jen pár odkazů:

Co permakultura dává. Jen to, co si každý z nás sám prožije a poskytne dalším lidským a přírodním bytostem k užitku nebo prožitku.

Co může dávat. Hluboký smysl života a vášeň. Svobodu. Radost z tvoření. Potravinovou soběstačnost. Zaměstnání na vlastní půdě (jedno z mála zaměstnání na světě odkud vás nemohou vyhodit). Zdraví pro člověka a krajinu.

 

Akce a novinky

05.06.2020

Setkání workshop s JIřím Veselým a povídání až do usnutí

Jakou řečí hovoří Univerzum? Nejsou žádné náhody nebo aha okamžiky, ale osobní tvorba každého člověka. Vědomá či nevědomá. Pokud se chcete dovědět více o vaší tvorbě a nahlédnout, jak s vámi o tom hovoří Vesmír přijeďte se podívat na permafarmu.

21.03.2019

Ke kořenům - kurz doprovázení

Během kurzu se budeme věnovat: - tvorbě rituálů posledního rozloučení podle principů přírodního pohřebnictví - smysluplnému zapojení pozůstalých do příprav a průběhu obřadu tak, aby se pro ně stal léčivou a posilující součástí cesty zármutkem - praktické organizace pohřbu - introspektivnímu zkoumání vlastního vztahu ke smrti - psychoterapeutickým stránkám poprovázení v zármutku - způsobům, jak mluvit o smrti a posledních přání - ukotvení otevřeného, moudrého a odpovědného přístupu ke konci života - sebepéči - teoreticky i prakticky - kazuistikám/ dobrým příkladům

Všechny akce a novinky

Copyright © 2023 Jagava Permafarma Veselice - všechna práva vyhrazena | Design vision - internetová agentura | ADMINISTRACE