Permakultura

Víte proč je permakultura tolik přitažlivá? Protože vyznává přirozené hodnoty. Pečuj o Zemi, Pečuj o LIdi a Najdi správnou rovnováhu a spravedlivě rozděluj. 

 

Po inspiraci u Jardy Svobody na Designu jedlého lesa jsem pochopil potřebu vrátit se k půdě a ke kořenům všeho podstatného v životě. Cestou k tomuto návratu je pro mě permakultura v celé své pestrosti.

S partou šikovných permadesignérů jsme společně navrhli design pozemků, který v sobě zahrnuje jednotlivé zóny vč. zóny komerční, která je díky zaměření farmy největší.

V největších plochách jsou po vrstevnici swejly jejichž součástí jsou suché poldry a to vše by mělo být součástí budoucího uplatnění Keyline designu.

 

Součástí designu jsou ovocné sady s tradičními a starými odrůdami stromů, tvrdé sady, plochy pro pastviny, zeleninové záhony a polní pěstování obilí a dalších plodin. Většina ploch je osázena vícefunkčním živým plotem, který slouží jako větrolam, ubytovna ptáků, hmyzu a drobných živočichů a bude poskytovat také úrodu pro farmáře a místní živěnu.

 

Do celkového designu pomalu začleňujeme také hospodářskázvířata jako je Skotský náhorní skot a slepice.

Jagava Permafarma je živa ne jenom přírodou, ale také duší přírody a krajiny. Součástí designu je posvátný dubový háj, kde se ve vzájemné harmonii setkává duch krajiny Českého ráje a vnímavá duše člověka.

 

Protože vše spolu souvisí součástí farmy je také kreativní centrum, kde je prostor pro setkávání, učení a kreativitu, přednáškový sál, ubytování a zdravé stravování. Všechno, co se naučíme chceme sdílet dál a být příkladem pro ostatní.

 

O permakultuře je dnes již dostatek informací a nemá asi smysl opisovat literaturu, principy a celou řadu informací. Ten, kdo se zajímá si informace najde. Snad jen jednu definici za všechny, která mě nejvíce oslovuje:

Bill Mollison: „Permakultura (permanent agriculture – „trvalé zemědělství“) je vědomý design a péče o zemědělsky produktivní ekosystémy, které se vyznačují diverzitou, stabilitou a odolností přírodních ekosystémů. Je to harmonická integrace krajiny a lidí, která zajišťuje potravu, energii, úkryt a další materiální i nemateriální potřeby udržitelným způsobem.“

 

Velmi ilustrativní je následující obrázek, který zobrazuje základní oblasti zájmu permakultury a také souvislosti mnohem širšího záběru jejího působení.

Jiná věc je ale, pokud budeme hledat informace o praxi o skutečných projektech a realizacích a reálný život. A úplně jiná věc pokud budeme hledat přínosy permakultury pro celou společnost.

Bude dostačovat jen pár odkazů:

Co permakultura dává. Jen to, co si každý z nás sám prožije a poskytne dalším lidským a přírodním bytostem k užitku nebo prožitku.

Co může dávat. Hluboký smysl života a vášeň. Svobodu. Radost z tvoření. Potravinovou soběstačnost. Zaměstnání na vlastní půdě (jedno z mála zaměstnání na světě odkud vás nemohou vyhodit). Zdraví pro člověka a krajinu.

 

Akce a novinky

Jsme ve finále soutěže Adapterra Awards. Může nás podpořit svým hlasem.

Přátelé dostali jsme pozvánku zúčastnit se soutěže Adapterra Awards, která oceňuje inspirativní projekty pro naši přírodu. Prošli jsme až do finále a budeme vám vděčni za podporu při hlasování pro Jagava Permafarmu s projektem Regenerace půdy a krajiny. Ekologicky hospodaříme na 50 hektarech na Veselici. Pěstujeme jídlo v podobě zeleniny, ovoce a obilí. Naše řešení chladí naše pole a krajinu, zadržuje více vody, podporuje půdní život a to bez chemie a umělých hnojiv. Vysadili jsme 4.900 stromů, 13.000 keřů, 4 km živých plotů, 2 km svejlů pro zachytávání srážek, 1,3 km bioklimatických pásů a mnoho dalšího. Součástí farmy je i kreativní centrum s ubytováním. Máme rádi živou a úrodnou půdu a krajinu. Podpořte nás jestli se vám líbíme :-).

Všechny akce a novinky

Copyright © 2024 Jagava Permafarma Veselice - všechna práva vyhrazena | Design vision - internetová agentura | ADMINISTRACE