Permakultura

Víte proč je permakultura tolik přitažlivá? Protože vyznává přirozené hodnoty. Pečuj o Zemi, Pečuj o LIdi a Najdi správnou rovnováhu a spravedlivě rozděluj. 

 

Po inspiraci u Jardy Svobody na Designu jedlého lesa jsem pochopil potřebu vrátit se k půdě a ke kořenům všeho podstatného v životě. Cestou k tomuto návratu je pro mě permakultura v celé své pestrosti.

S partou šikovných permadesignérů jsme společně navrhli design pozemků, který v sobě zahrnuje jednotlivé zóny vč. zóny komerční, která je díky zaměření farmy největší.

V největších plochách jsou po vrstevnici swejly jejichž součástí jsou suché poldry a to vše by mělo být součástí budoucího uplatnění Keyline designu.

 

Součástí designu jsou ovocné sady s tradičními a starými odrůdami stromů, tvrdé sady, plochy pro pastviny, zeleninové záhony a polní pěstování obilí a dalších plodin. Většina ploch je osázena vícefunkčním živým plotem, který slouží jako větrolam, ubytovna ptáků, hmyzu a drobných živočichů a bude poskytovat také úrodu pro farmáře a místní živěnu.

 

Do celkového designu pomalu začleňujeme také hospodářskázvířata jako je Skotský náhorní skot a slepice.

Jagava Permafarma je živa ne jenom přírodou, ale také duší přírody a krajiny. Součástí designu je posvátný dubový háj, kde se ve vzájemné harmonii setkává duch krajiny Českého ráje a vnímavá duše člověka.

 

Protože vše spolu souvisí součástí farmy je také kreativní centrum, kde je prostor pro setkávání, učení a kreativitu, přednáškový sál, ubytování a zdravé stravování. Všechno, co se naučíme chceme sdílet dál a být příkladem pro ostatní.

 

O permakultuře je dnes již dostatek informací a nemá asi smysl opisovat literaturu, principy a celou řadu informací. Ten, kdo se zajímá si informace najde. Snad jen jednu definici za všechny, která mě nejvíce oslovuje:

Bill Mollison: „Permakultura (permanent agriculture – „trvalé zemědělství“) je vědomý design a péče o zemědělsky produktivní ekosystémy, které se vyznačují diverzitou, stabilitou a odolností přírodních ekosystémů. Je to harmonická integrace krajiny a lidí, která zajišťuje potravu, energii, úkryt a další materiální i nemateriální potřeby udržitelným způsobem.“

 

Velmi ilustrativní je následující obrázek, který zobrazuje základní oblasti zájmu permakultury a také souvislosti mnohem širšího záběru jejího působení.

Jiná věc je ale, pokud budeme hledat informace o praxi o skutečných projektech a realizacích a reálný život. A úplně jiná věc pokud budeme hledat přínosy permakultury pro celou společnost.

Bude dostačovat jen pár odkazů:

Co permakultura dává. Jen to, co si každý z nás sám prožije a poskytne dalším lidským a přírodním bytostem k užitku nebo prožitku.

Co může dávat. Hluboký smysl života a vášeň. Svobodu. Radost z tvoření. Potravinovou soběstačnost. Zaměstnání na vlastní půdě (jedno z mála zaměstnání na světě odkud vás nemohou vyhodit). Zdraví pro člověka a krajinu.

 

Akce a novinky

Co jsou to starověké védy, Slovanství a Slavjanství - 1.část, seminář s Ing. Mojmírem Mišunem

Všechny vás srdečně zveme na seminář o našich skutečných dějinách SLOVANŮ, SLAVJANŮ A STAROVĚKÝCH VÉD, navazující na sibiřské megality, které jsme na Sibiři zdokumentovali. Společně projdeme prezentaci o předchozích resetech, o falšované HIS-TORII, o společenských hodnotách Velké Tartárie až po hlubokou minulost naši dávné Velké Oriany. Příspěvek: 1.500,- Kč. V ceně je zahrnut seminář, základní nápoje přímo v sálu a podklady probíraných témat v tištěné podobě. Samostatně si lze zakoupit občerstvení a vegetariánský oběd z této nabídky: 1. Zeleninová polévka – 55,- Kč 2. Zapečené brambory (zelenina, sýr) – 165,- Kč 3. Bohatý zeleninový salát (večeře) – 65,- Kč Rezervaci obědů je nutné nahlásit společně s přihláškou do 10. 6. 2024. Informace a přihlášení na: +420 608 420 584 a info@slovanskakosile.cz Na základě vašeho zájmu budeme posílat údaje pro uhrazení zálohy 1.000 Kč. V okamžiku přijetí zálohy potvrdíme vaši závaznou účast. Kontakt na ubytování v místě konání semináře: telefon: +420 602 404 355, tomas.franek@permafarma.cz a www.permafarma.cz Více informací naleznete na www.Slovanskakosile.cz Védismus je mimo vliv jakéhokoliv náboženství a kultu. Je úplným popisem fungování celého Stvoření a Člověka v něm.

Všechny akce a novinky

Copyright © 2024 Jagava Permafarma Veselice - všechna práva vyhrazena | Design vision - internetová agentura | ADMINISTRACE