Ke kořenům - kurz doprovázení

Ke kořenům - kurz doprovázení

21.03.2019

Během kurzu se budeme věnovat: - tvorbě rituálů posledního rozloučení podle principů přírodního pohřebnictví - smysluplnému zapojení pozůstalých do příprav a průběhu obřadu tak, aby se pro ně stal léčivou a posilující součástí cesty zármutkem - praktické organizace pohřbu - introspektivnímu zkoumání vlastního vztahu ke smrti - psychoterapeutickým stránkám poprovázení v zármutku - způsobům, jak mluvit o smrti a posledních přání - ukotvení otevřeného, moudrého a odpovědného přístupu ke konci života - sebepéči - teoreticky i prakticky - kazuistikám/ dobrým příkladům

 

Začátek:  21.3. od 17:00 hodin

Konec: 24.3. do 15 hodin

Přihlášky: jdeme@kekorenum.cz,   601 331 996 Alžběta

Zpět na všechny akce a novinky

Copyright © 2023 Jagava Permafarma Veselice - všechna práva vyhrazena | Design vision - internetová agentura | ADMINISTRACE