Ze železa

Provozujeme poctivé kovářské řemeslo. Tvoříme umělecké kovářská díla a také klasickou zámečnickou činnost.

Vyrábíme pracovní nářadí za koně. Přispíváme tak k návratu pracovní síly na pole, která je šetrná vůči půdě a má spoustu další přidané hodnoty pro farmáře a přírodu.

Akce a novinky

21.03.2019

Ke kořenům - kurz doprovázení

Během kurzu se budeme věnovat: - tvorbě rituálů posledního rozloučení podle principů přírodního pohřebnictví - smysluplnému zapojení pozůstalých do příprav a průběhu obřadu tak, aby se pro ně stal léčivou a posilující součástí cesty zármutkem - praktické organizace pohřbu - introspektivnímu zkoumání vlastního vztahu ke smrti - psychoterapeutickým stránkám poprovázení v zármutku - způsobům, jak mluvit o smrti a posledních přání - ukotvení otevřeného, moudrého a odpovědného přístupu ke konci života - sebepéči - teoreticky i prakticky - kazuistikám/ dobrým příkladům

Všechny akce a novinky

Copyright © 2020 Jagava Permafarma Veselice - všechna práva vyhrazena | Design vision - internetová agentura | ADMINISTRACE